Polityka prywatności - Sahlins.pl

Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.sahlins.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”). Gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z naszych usług. Poniższe wyjaśnienia pomagają̨ zrozumieć́, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę i jakie dane są̨ zbierane oraz w jakim celu.
Właścicielem i zarządzającym stroną internetową jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROGRES Maciej Szewczykowski z siedziba w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 275a, 88-100 Inowrocław.
Przed zapoznaniem się z treścią strony internetowej i skorzystaniem z serwisu w jakiejkolwiek formie prosimy o zapoznanie się z polityka prywatności. Prosimy pamiętać, że korzystanie z serwisu oznacza pełną akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zasad i procedur stosowanych przez właściciela serwisu.
 
Definicje

Dane Osobowe - dane osobowe takie jak imię̨, nazwisko, adres e-mail, itd., które są̨ zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez PHU PROGRES Maciej Szewczykowski;
 
RODO - zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń́ dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 
Polityka - zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń́ dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 
Przetwarzanie - dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 
Udostępnianie lub powierzanie danych
 
1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta PHU PROGRES przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom PHU PROGRES co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 
- Podmioty przetwarzające. PHU PROGRES korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie PHU PROGRES. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 
- Administratorzy. PHU PROGRES korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
3. W przypadku skierowania żądania PHU PROGRES udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gromadzenie informacji

1. Na poszczególnych zakładkach (podstronach) naszej strony internetowej istnieje możliwość przesłania zapytania ofertowego dotyczącego zawartości strony lub oferty firmy podając swoje dane jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, nr tel. Itp. Podane dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 
2. W zakładce KONTAKT znajduje się formularz kontaktowy, za pomocą którego można przesłać do nas zapytanie lub informację o dowolnej treści. Dane zebrane za pośrednictwem formularza przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość.
 
3. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 
4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 
5. Przekazany nam adres e-mail może zostać wykorzystany do przesłania newslettera lub informacji o nowościach i produktach oraz informacji dodatkowych jak np. zaproszenia na targi, szkolenia itp. Osoby korzystające z tego typu powiadomień mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych powiadomień klikając w link rezygnacyjny lub kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez formularz kontaktowy.
 
6. Dane osobowe przekazane nam w postaci wizytówki lub innych nośników informacji podczas targów, szkoleń, prezentacji, konferencji lub innych kontaktów biznesowych są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji i w celu, dla którego zostały nam udostępnione (przygotowanie oferty, odpowiedzi na zapytanie, dodanie do bazy Klientów, przesyłania informacji produktowych, itp.).

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP
 
Wizyta na stronie internetowej www.sahlins.pl wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisie internetowym. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu użytego do komunikacji ze stroną internetową.
Odwiedzający stronę zawsze może zrezygnować z ciasteczek bez względu na to jakiej przeglądarki używa.

Prawa Użytkownika strony internetowej

Użytkownicy strony internetowej mają pełne prawo decydowania o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili możecie Państwo:
1. Kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
2. Na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Państwa dane osobowe;
3. Cofnąć zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Państwa danych osobowych w całości lub części. Należy pamiętać jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Państwa z funkcjonalności serwisu.
4. Skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych.
Wszelkie żądania w tych kwestiach możecie Państwo wnieść kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: biuro@progres-narzedzia.pl lub pisemnie na adres: PHU PROGRES ul. Poznańska 275a , 88-100 Inowrocław.
Wróć do spisu treści